OK Magazine

Photo Lef Efiov Style Polina Shabelnikova Make-up and hair Alexandra Yatsenko