Harper's Bazar Russia December

Photo Timofey Kolsenikov Style Svetlana Vashenyak Make-up Alexandra Yatsenko Producer Nino Arshba